Realizacja wizji to proces przekształcania koncepcji lub planu w rzeczywistość poprzez podejmowanie działań i decyzji. Obejmuje to działania, które pozwalają na wcielenie abstrakcyjnych pomysłów w konkretne działania. W praktyce realizacja wizji może być związana z planowaniem, organizacją, zarządzaniem zasobami i podejmowaniem konkretnych kroków w celu osiągnięcia zamierzonego obrazu.